سیستم فروش

1. مدیریت

دسته بندی بازاریاب ها در گروه های مختلف فروش و تعیین مدیر برای هر بخش فروش در جهت مدیریت بازاریاب های زیر مجموعه و در ساختاری درختی بدون محدودیت دسته بندی و گروه بندی

تعریف تخفیفات ریالی و درصدی- تعدادی و پلکانی روی یک کالا بر اساس فیلترهای منطقه - نحوه پرداخت،گروه مشتری ، نوع سفارش گروه فروش یا بازیاب

تعریف سیاست های قیمت گذاری برای هر کالا براساس مراکز پخش، گروه مشتری، طبقه مشتری ، درجه مشتری، نوع درخواست، نوع پرداخت،مدت پرداخت،شهر و استان و یا یک مشتری مشخص و تعیین بازه زمانی برای قیمت گذاری

تعریف جایزه تعدادی بر اساس پارامترهای فروش از قبیل گروه مشتری-طبقه مشتری-نحوه پرداخت،نوع درخواست،مرکز پخش، نوع فعالیت، شهر،استان

تعریف علل ضایعاتی- مصرف و برگشت از فروش

تعریف نوع درخواست های مختلف مانند فروش از طریق بازاریاب ها ، اینترنتی و تلفنی و ..

امکان هدف گذاری فروش به تفکیک کالا ، تعداد فاکتور ، تعداد گردش ، تعداد مشتری ، مبلغ فروش و امکان تحلیل برسی و مشخص نمودن درصد موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین شده و گزارشات مرتبط در جهت مقایسه وضعیت با دوره های گذشته

مدیریت مراکز پخش و اختصاص مشتریان به مراکز پخش و تهیه گزارشات مربوط به آنها

جایزه به خریدار بر حسب خرید فروش بر اساس میزان خرید و تقسیم بندی بر اساس منطقه های مختلف و گروه های بازریابی مختلف و تعیین محدوده زمانی برای جوایز در نظر گرفته شده

2. انبار ها و کالاها

امکان تعریف سهمیه بندی کالا یا گروه کالا برای هر فروشنده بر اساس مناطق پخش , گروه پخش و یا بر اساس بازاریاب ها به صورت درصدی و تعدادی تعریف حداقل و حداکثر حجم و وزن و سایز برای استفاده بهینه از وسیله پخش و کنترل روی آن

کنترل تطابق نحوه نگهداری کالا و نحوه حمل آن کالا در مدیریت پخش

تعریف انبارهای متفاوت برای هر مرکز پخش

انتقال کالا به انبارهای متفاوت

صدور اسناد ورودی و خروجی کالاها

تعریف مناطق مسیر بندی متفاوت برای هر یک از فرآیند های ویزیت- پخش و وصول

امکان ذخیره نمودن عکس کالاها و مشخصات کالاها برای نمایش به خریداران و بازاریاب ها به منظور اطلاع رسانی مناسب و افزایش قدرت تصمیم گیری خریدارن

قیمت گذاری گروهی روی کالاها

فعال یا غیر فعال نگاه داشتن هر انبار

تعریف تیم پخش متشکل از مامور پخش،راننده،وسیله نقلیه و کارگر پخش

3. تیم فروش

تعریف زمان بندی ویزیت روی هر مسیر

امکان تعریف سرپرست فروش ، بازاریاب و رانندگان با ثبت مشخصات کامل و ذخیره نمودن عکس آنها

امکان ارسال پیام های شخصی و گروهی برای بازاریاب ها در جهت ارتباط مستقیم مدیریت و مدیران پخش با بازاریاب ها

امکان تعیین سقف اعتبار برای بازاریابها و مشتریان و نمایش تاریخچه ای از وضعیت و عملکرد هر بازریاب و مشتری

اعمال پورسانت برمبنای کالا و گروه کالاها و فاکتور به صورت یکنواخت و پلکانی و تعدادی و بر اساس منطقه، گروه مشتری و یا مشتریان خاص و به تفکیک هر بازاریاب یا گروه فروش

تعریف نحوه نگهداری های مختلف برای هر وسیله نقلیه(شرکتی-استیجاری-مالک شخص)

4. فاکتور فروش

کنترل تعدادی و زمانی روی برگشت فاکتور بر اساس فیلترهای مشتری، مرکز پخش،نوع فعالیت،طبقه مشتری-، درجه مشتری و نوع پرداخت

امکان تعیین زمان و مکان و تاریخ تحویل با اعلام سفارش دهنده

تعریف پیام فاکتور مندرج در زیر هر فاکتور بر اساس فیلترهای نوع فعالیت مشتری- طبقه مشتری،درجه مشتری، شهر، استان و مرکز پخش ، نحوه پرداخت و مبلغ فاکتور

5. مشتری ها

امکان ثبت مشخصات کامل و پرونده مشتری و فعال و غیر فعال سازی مشتری وقراردادن در لیست سیاه

امکان مشخص کردن یک مشتری و یا مشتری به عنوان ویژه در جهت اعمال تخفیفات پورسانت ها و سهمیه بندی مناسب برای انها

امکان دسته بندی بر اساس صنف ، شهر ، مسیر،گروه پخش و کلاس قیمت برای مشتریها

امکان مسیربندی مشتریان وگزارش گیری های مختلف از قبیل گزارش فروش فروشنده به تفکیک مسیر ، گزارش روزانه فروشنده به تفکیک مسیر ، گزارش فروش کلی مسیر ، گزارش پوشش مسیر فروشندگان

اعمال تخفیفات و جوایز به گروههای مختلف مشتریان به صورت یکنواخت و پلکانی . بر اساس نوع منطقه ، مشتری خاص و مشتری های ویژه و با امکان تعیین محدوده زمانی

امگان پیگیری و تغییر سفارش ثبت شده در صورت فعال سازی توسط مدیریت

6. گزارشات

گزارش وضعیت هر گروه پخش و یا بازاریاب در ثبت سفارش تعدادی و مبلغی در سیستم

گزارش مقایسه گروه های پخش بر اساس عملکرد ثبت شده در سیستم

گزارش از مناطق مختلف و مشتری ها بر اساس تعداد بازدید صورت گرفته و تعداد بازدید های منجر به صدور فاکتور در جهت تصمیم گیری مناسب بر اساس این شاخص ها در مورد چگونگی تقسیم بندی و گروه بندی مناطق و مشتریان و بازاریاب ها

امکان گزارش گیری از نحوه عملکرد هر یک از تیم های پخش

گزارش از وضعیت فروش هر کالا و یا گروه کالا در محدوه تاریخی و یا بر اساس مناطق و گروه های فروش در جهت مدیریت موجودی انبار و تعیین مناسب سهمیه بندی برای مناطق و باریاب ها و یا تعیین پورسانت ها و تخفیفات مناسب جهت فروش با بیشترین بازده

تهیه گزارش از میزان بدهکاری یا سود مشتریان و گروه پخش و هر بازاریاب و ...

دانلود کاتالوگ : برنامه فروش

امکانات مشترک در تمامی سیستم ها
گردش اسناد و فعالیت ها
1. قابلیت اتصال به برنامه های گوناگون جهت گردش هوشمند اسناد و فعالیت ها.
2. ارسال پیام برای اگاه سازی مدیران و ارباب رجوع و مشتری از روند کاری.
3. قابلیت شخصی سازی بر اساس نیاز سازمان و شرکت شما.
شخصی سازی سیستم ها
اضافه نمودن فرم ها و برنامه های جدید و شخصی سازی و تغییر برنامه های پیاده سازی شده با استفاده از فرم ساز حرفه ای.

گردش فرم های طراحی شده با فرم ساز در سیستم مدیریت فرایند.
گزارشات
گزارشات جامع و ترکیبی از اطلاعات کلیه سیستم ها و فعالیت ها و عملکرد پرسنل و به صورت داشبوردی مقایسه با ادوار گذشته به صورت نمودار های میله ای و خطی


دسترسی نامحدود
قابل استفاده برای کامپیوترهای شخصی ، تبلت ها ، موبایل ها و سایر دستگاه هایی که قابلیت نمایش صفحات وب را دارا باشند بدون نیاز به نصب نرم افزار جانبی تنها با استفاده از مرورگرهای صفحات وب

همکاری با مجموعه های

Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name