سیستم حسابداریبهره برداری از سیستم حسابداری در 6 سطح: افزایش سطوح حساب باعث ایجاد امکان تهیه کدینگ ٬ متناسب با نیاز مجموعه حسابداری گردیده و امکان تفکیک حساب شرکتها ٬ پروژه ها و مراکز هزینه را فراهم ساخته است.

-تعین ارتباط شفاف سطوح به آسانی وبه طور نامحدود: این امکان ٬ مقدمات تنظیم یک کدینگ منظم و دقیق راکه به راحتی قابل ردیابی است فراهم آورده است.

-کنترل دقیق ارتباط سطوح نعین شده در زمان صدور سند:سیستم در زمان صدور اسناد حسابداری کنترل دقیق بر ورود اجزاء سند داشته و ضمن کنترل صحت اطلاعات وارد شده برطبق چارچوب تعین شده از ورود وثبت اطلاعات ناصحیح جلوگیری می نماید.

-ثبت اسناد به صورت ارزی و مقداری و امکان تهیه گزارشات ارزی و مقداری:سیستم به کاربر این امکان را می دهد تا ضمن ثبت ریالی اسناد در صورت نیاز مبلغ ارزویا مقدار (تعداد)مورد نظر رانیز ثبت نموده ودر زمان مقتضی اقدام به گزارشگیری نماید.

-مغایرت گیری اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت اتوماتیک درهر مرحله:مغایرت گیری اسناد و اعلام اقلام باز ٬ باعث تسریع در عملیات کنترل و ردیابی اقلام باز اسناد می گردد.که این عملیات می تواند در اسناد دریافتنی ٬ پرداختنی ٬ در جریان وصول و بانک صورت پذیرفته ولیست اقلام باز در هر زمان قابل ارئه می باشد.

-مرورحسابها:امکان ویژه جهت بهره برداری سریع مدیریت از اطلاعات مورد نیاز بدون نیاز به مراجعه به بخش گزارشات واسنادرا مهیا ساخته است.

امکانات مشترک در تمامی سیستم ها
گردش اسناد و فعالیت ها
1. قابلیت اتصال به برنامه های گوناگون جهت گردش هوشمند اسناد و فعالیت ها.
2. ارسال پیام برای اگاه سازی مدیران و ارباب رجوع و مشتری از روند کاری.
3. قابلیت شخصی سازی بر اساس نیاز سازمان و شرکت شما.
شخصی سازی سیستم ها
اضافه نمودن فرم ها و برنامه های جدید و شخصی سازی و تغییر برنامه های پیاده سازی شده با استفاده از فرم ساز حرفه ای.

گردش فرم های طراحی شده با فرم ساز در سیستم مدیریت فرایند.
گزارشات
گزارشات جامع و ترکیبی از اطلاعات کلیه سیستم ها و فعالیت ها و عملکرد پرسنل و به صورت داشبوردی مقایسه با ادوار گذشته به صورت نمودار های میله ای و خطی


دسترسی نامحدود
قابل استفاده برای کامپیوترهای شخصی ، تبلت ها ، موبایل ها و سایر دستگاه هایی که قابلیت نمایش صفحات وب را دارا باشند بدون نیاز به نصب نرم افزار جانبی تنها با استفاده از مرورگرهای صفحات وب

همکاری با مجموعه های

Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name